หน้าแรก สินค้าทั้งหมด สมาชิก วิธีการสั่งซื้อ/ชำระเงิน       แจ้งการชำระเงิน  เว็บบอร์ด ติดต่อร้านค้า

ตรวจสอบสถานะการสั่งซื้อ

เลขที่ วัน/เดือน/ปี ชื่อ-นามสกุล สถานะ
1488531 30/06/2020 22:49 เสาวคนธ์ วงศ์กัทลีคาม จ่ายแล้ว รอการส่งสินค้า
1484676 12/05/2020 10:04 อาซียะห์ อับดุลลาเต๊ะ จ่ายแล้ว รอการส่งสินค้า
1481496 26/03/2020 04:41 นภรินทร์​ จันทะรัตน์ ส่งสินค้าแล้ว
1480008 03/03/2020 21:43 เสาวคนธ์ วงศ์กัทลีคาม ส่งสินค้าแล้ว
1479011 19/02/2020 12:42 นางสาวสุนันทา ชูชนะ ส่งสินค้าแล้ว
1478799 16/02/2020 19:52 ชนิสรา จิวานานนท์ ส่งสินค้าแล้ว
1477824 03/02/2020 08:02 นางสาวสุนันทา ชูชนะ รอการชำระเงิน
1476827 19/01/2020 20:18 สาลีฮะ ตูแกบือซี รอการชำระเงิน
1476398 14/01/2020 13:50 ชลิตานันทน์ พรมทา ส่งสินค้าแล้ว
1476079 10/01/2020 04:43 พัชรี บุญเด็ด รอการชำระเงิน
1475524 02/01/2020 20:17 จันทิมา โพธิ์สุวรรณ์ ส่งสินค้าแล้ว
1475465 02/01/2020 10:46 อาซียะห์ อับดุลลาเต๊ะ ส่งสินค้าแล้ว
1475448 01/01/2020 22:29 ศรีวภา คชทร ส่งสินค้าแล้ว
1475094 23/12/2019 13:36 วลี หงษ์เวียงจันทร์ ส่งสินค้าแล้ว
1474291 10/12/2019 12:21 จินตนา ญานะ ส่งสินค้าแล้ว
1473634 29/11/2019 23:31 เจ้วีวี้ ศูนย์ประชาสัมพันธ์ตลาดนัดทองสะอาด รอการชำระเงิน
1473465 27/11/2019 13:55 ชลิตานันทน์ พรมทา จ่ายแล้ว รอการส่งสินค้า
1472584 12/11/2019 23:08 เสาวคนธ์ วงศ์กัทลีคาม จ่ายแล้ว รอการส่งสินค้า
1472444 10/11/2019 23:18 ชนิสรา จิวานานนท์ จ่ายแล้ว รอการส่งสินค้า
1472387 09/11/2019 11:25 เรโม โครพฟ์ ส่งสินค้าแล้ว
1472371 08/11/2019 21:58 Pranom Suttipapha ส่งสินค้าแล้ว
1472348 08/11/2019 15:12 วรารัตน์ ปันสุวรรณ ส่งสินค้าแล้ว
1472047 04/11/2019 13:01 จินตนา ญานะ ส่งสินค้าแล้ว
1471995 03/11/2019 11:43 ณัฐฐินันท์​ ปาลาศ ส่งสินค้าแล้ว
1471907 01/11/2019 15:53 อำนวยพร อ่อมแก้ว รอการชำระเงิน
1471440 25/10/2019 11:54 อำนวยพร อ่อมแก้ว จ่ายแล้ว รอการส่งสินค้า
1471220 21/10/2019 14:06 ชลิตานันทน์ พรมทา ส่งสินค้าแล้ว
1471121 19/10/2019 23:13 สาลีฮะ ตูแกบือซี ส่งสินค้าแล้ว
1470754 14/10/2019 22:08 เสาวคนธ์ วงศ์กัทลีคาม ส่งสินค้าแล้ว
1470727 14/10/2019 13:30 จินตนา ญานะ ส่งสินค้าแล้ว
หน้าแรกสินค้าทั้งหมดสมาชิกวิธีการสั่งซื้อ/ชำระเงิน       แจ้งการชำระเงิน  เว็บบอร์ดติดต่อร้านค้า

www.cosmetic20.com

 
  
view